[ V I S S Z A ]

llllllllllll
Tisztelt Sárrétudvariak és minden településünk iránt érdeklődő kedves barátunk!

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, akik Sárrétudvari honlapjára látogattak.
Községünk a Nagy- Sárrét területén fekszik, és bennünket büszkeséggel tölt el, hogy a Sárrét települései közül egyedül mi hordozzuk nevünkben a tájegység elnevezését. A névadó mocsarak és ingoványok már eltűntek, de a népi hagyományok, a mondavilág még őrzi ennek a kornak emlékét.
Ma Sárrétudvari egy 3000 fős település, a keleti országrész  hasonló településeinek minden eredményével és gondjával.
Nagyon sok értéket szeretnék e köszöntő sorai alatt Sárrétudvariról az olvasó felé közölni. Hiszem, hogy az itt élők ebben megerősítenek, míg a település felől érdeklődőknek erre fel tudom hívni a figyelmét.
A település intézményrendszere nagy felelősséget érez minden lakos iránt. Biztosított a gyermekek bölcsődei-óvodai ellátása, 1-8 évfolyamos iskolánkban művészeti képzés is folyik. Szociális és egészségügyi ellátásunk minden korosztályra kiterjedt.
Évek óta jól szervezettek közösségeink. A sok-sok civilszervezet, s a fontos tevékenységeket fölkaroló alapítványok tevékenysége példamutató lehet. Ezen szervezeteink által van mozgásban a községünk, tevékenységük révén megvalósul a közösségi összetartozás. Számos nagyszabású rendezvényünk köszönhető a közéletben aktívan részt vevő csoportjainknak.
Kimondhatom továbbá, hogy Sárrétudvariban rendkívül tehetséges és a közjavát szolgáló emberek éltek és élnek ma is.
Ez megmutatkozik a helyi gazdasági életben, a kultúra és a művészetek vonatkozásában, illetve a sportélet különböző területein. Az utóbbi években megerősödtek idegenforgalmi lehetőségeink is, több vendégházunk biztosítja az idelátogatók kellemes és tartalmas kikapcsolódását.
Honlapunkat nézve és átolvasva felfedezhetik ezeket az értékeket mind a lakostársak, mind a közeli és távoli érdeklődők.

Természetesen a községünk igazgatásáról és helyi politikai életéről is számot kell adnunk. A honlap tájékoztatást nyújt mindenki számára a közügyekkel kapcsolatos információkról, a település életét szabályzó dokumentumokról.

Kívánom, hogy a honlapon található információk és tájékoztató anyagok segítsék a település lakóit,   a Sárrétudvarihoz kötődő barátaink pedig ez által is maradjanak kapcsolatban a községgel. Mindazok pedig, akik még nem ismerték Sárrétudvarit, s nem voltak még itt, ezek az új ismeretek hozzák el őket hozzánk- nyugodt környezetet, sok látnivalót, vendégszerető embereket fognak itt találni.

____________________________________Tisztelettel:  Kiss Tibor
_________________________________________________ ____ polgármester