[ V I S S Z A ]

Hatályos önkormányzati rendeletek jegyzéke

Önkormányzati
rendelet száma
Önkormányzati rendelet címe - tárgya
Hatályba lépés időpontja
Módosító rendelet száma
14/2004./XI.25./
Sárrétudvari Új Szabályozási Tervéről
és Helyi Építési Szabályzatáról
2004. december 01.

18/2013./VII.22./
21/2013./X.29./
6/2015./III.12./
13/2016.(V.31.)
4/2017.(III.3.)

6/2005./IV.28./

Közterület használat szabályairól
2005. augusztus 01.
18/2005./IX.12./
12/2008./X.30./
12/2009./VIII.13./
23/2009./XI.5./
11/2011./VII.19./
10/2012.(V.31.)

10/2005./VI.2./
A helyi hulladékgazdálkodási tervről
2005.június 04.
 
18/2007./XII.27./
A közüzemi ivóvízdíj megállapításáról
2008. január 01.
19/2008./XII.18./
13/2010./XII.16./
17/2011./XII.21./
13/2008./XI.20./
Sárrétudvari építészeti örökségének
helyi örökségi védelméről
2008. november 21.
7/2009./V.28./
25/2009./XI.12./
10/2012./V.31./
3/2009./II.26./
A helyi közművelődésről
2009. március 01.
17/2009./X.1./
6/2009./V.28./
A piacok vásárok rendjéről
2009. május 29.
20/2009./XI.5./
18/2009./XI.5./
Az egyes önkormányzati rendeleteknek
a  2006/123/EK irányelvvel történő záradékolása, valamint azok egyes szakaszainak hatályon kívül helyezéséről
2009. november 05.
 
19/2012. /XI.27./
A helyi iparűzési adóról
2012. november 28.
 

24/2013./XII.19./

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről
2014. január 01.

4/2014.(III.27.)
17/2016.(IX.30.)
27/2016.(XII.20.)

1/2014./II.27./

Önkormányzat 2014. évi költségvetése

2014. március 01.
9/2014.(IX.25.)
17/2014.(XI.27.)
11/2015.(IV.30.)
7/2014./IV.30./
2013. évi zárszámadásról
2014. április 30.
 
15/2014./XI.27./
A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásuk rendjéről
2014. december 01.
 
16/2014.(XI.27.)
A helyi címer használatának rendjéről
2014. december 01.
 
Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2015. február 02.

4/2015.(II.26.)
18/2017.(IX.1.)
7/2015.(III.26.)
15/2015.(V.28.)
28/2015.(X.29.)
31/2015.(XI.27.)
1/2016.(I.29.)
5/2016.(II.18.)
25/2016.(XII.9.)
11/2017.(III.31.)
18/2017.(IX.1.)
22/2017.(X.12.)
23/2017.(XI.4.)
2/2018.(I.26.)

2/2015./I.29./
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező
helyi közszolgáltatásról
2015. február 01.
16/2015.(V.28.)
9/2015./III.26/
A közterületek elnevezéséről
és a házszámozás szabályairól
2015. március 28.
 
10/2015.(III.26.)
A helyi környezet és természet védelméről
2015. március 28.
 
12/2015./IV.30./
A 2014. évi zárszámadásról
2015. május 05.
 
18/2015.(VIII.27.)
Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetéséről
2015. augusztus 29.

30/2015.(XI.27
10/2016. /IV.29./

19/2015.(VIII.27.)
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

2015. augusztus 29.

 
22/2015.(IX.24.)
Az önkormányzati vagyon értékesítésének és hasznosításának versenyeztetési szabályairól
2015. október 01.
 
23/2015.(IX.24.)
A közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, valamint ennek elmulasztása jogkövetkezményeiről
2015. október 01.
27/2015.(X.29.)
2/2016.(I.29.)
26/2015.(X.29.)
A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
2015. október 30.
 

Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016. március 5.

16/2016. /IX.30./
24/2016. /XII.9./
14/2017./VI.1./

A polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról
2016. március 5.
 
8/2016./IV.1./
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
2016. április 1.
26/2017.(XII.7.)
11/2016. (IV.29.)

A 2015. évi zárszámadásról

2016. április 29.
 

A települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat
és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

2016. július 1.
25/2017.(XII.7.)
Talajterhelési díj
2016. november 1.
9/2017.(III.3.)
28/2016.(XII.20.)

A közkifolyós vízhasználatról, a vízhasználat díjának megfizetéséről szóló 8/2014./VIII.28./ számú rendelet hatályon kívül helyezéséről

2016. december 20.
 
A vegyes háziorvosi,
vegyes fogorvosi és védőnői körzetekről
2017.február 1.
 
2/2017.(I.27.)
Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről
2017.február 1.
 
2017. évi költségvetési rendeletet
2017. február 17.
19/2017./X.6./
28/2017.(XII.16.)
5/2017. (III.3.)

Államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

2017. március 4.
 
6/2017. (III.3.)
Anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
2017. április 3.
7/2017.(III.3.)

Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról

2017. március 4.
 
10/2017. (III.31.)

A településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról

2017. április 1.
 

Az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó
helyi szabályokról

2017. április 1.
 

2016. évi zárszámadás

2017. június 2.
 
21/2017.(X.12.)
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó támogatás
2017. október 13.
 

27/2017.(XII.16.)

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETE

2018. január 1.
 

1/2018.(I.26.)

A szociális igazgatásról és a szociális ellátások
helyi szabályairól
2018. január 27.