Sárrétudvari.hu akadálymentesített változata


[ V I S S Z A ]

Sárrétudvari  Nyugdíjasklub és Népdalkör Egyesület


A Sárrétudvari Nyugdíjas Klub 1984-ben alakult, 2002. augusztusa óta működik bejegyzett egyesületként. Az egyesület jelenlegi taglétszáma 45 fő. Működéséhez a helyi önkormányzat térítésmentesen biztosít székhelyet a Költő Nagy Imre Művelődési házban a
Kossuth út 93-95
. sz. alatt.
Mint egyesület, az Alapszabályában felvállalta:

    • A nyugdíjasok érdekvédelmét, képviseletét, összefogását és a helyi kulturális életbe való bekapcsolásukat,
    • Az egyetemes magyar és helyi népzenei kultúra ápolását, ismertetését és továbbadását a fiatalabb generációnak,
    • Kapcsolatépítést más hasonló nyugdíjas szervezetekkel régiónkban, ill. országunkon belül, és az országhatáron túl,
    • Helyi, területi kulturális rendezvények szervezését.

Sárrétudvariban a folyamatos elvándorlás következtében a 2006-os népesség­ nyilvántartási adatok szerint 3168 fő a település lélekszáma, melynek 30%-a 60 éven felüli. Az idős lakosság körében sok az egyedülálló, alacsony nyugdíjjal. Az idős korosztály magas létszáma teszi indokolttá egy öntevékeny, idősügyi civil szervezet működését Sárrétudvariban. A Nyugdíjas Klub tagjai közül 2005-ben 2 főt beválasztottak a Hajdú-Bihar megyei Nyugdíjas Érdekvédelmi Szövetség elnökségébe, akik a megyei ülésein képviselik az egyesületet. Így a tagságot, valamint a helyi nyugdíjasokat tájékoztatni tudják a korosztályt érintő aktuális jogszabályokról, érdekvédelemről, az őket érintő szociális támogatások lehetőségéről.
A Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat egyik legfőbb civil partnere helyben a Nyugdíjas Klub és Népdalkör Egyesület, mely községünk 15 civil szervezete között a három legaktívabb szervezet egyike. Az egyesület rendkívül szervezett, aktív közéleti és kulturális tevékenységet folytat. Néptáncosok, népdalénekesek, versmondók vannak a tagok között. A helyi nemzeti ünnepi évfordulós rendezvények, aktív résztvevői, a Népdalkör minden alkalommal jelen van a községi kulturális programokon. 2005 óta az egyesület zenepedagógus. Népdalkörének művészeti vezetője Györfi Gyula
A Nyugdíjas Klub szervezeti élete példamutató az önmegvalósításnak. Hatalmas lelkierő és összetartozás jellemzi egyesület. Rendszeres, fegyelmezett és folyamatos a heti klubfoglalkozás és a klub on belül működő népdalköri énekpróba. A klubfoglalkozásokon az egymás iránt tanúsított odafigyelés, a népdalköri együtténeklés kellemes időtöltést és hasznos, tartalmas elfoglaltságot jelent, emellett a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésére is jó példát mutatnak az itt élő idős embereknek. Az egyesület az eltelt évek alatt jó kapcsolatot épített ki a szűkebb régió, a Sárréti Kistérség népdalköreivel. Rendszeresek a tavaszi és őszi népzenei találkozók, ahol kölcsönösen vendégüllátják egymást és mindegyik klub kulturális műsorral szerepel a találkozón.


2001. évben egyesület Népdalköre "Arany minősítés"-t  kapott a Túrkevei népzenei minősítőn.

2005. évben testvérvárosi kapcsolatot létesített az egyesület az Ukrajnai Beregszász település
Petőfi Nyugdíjas Klubjával. A két klub között évente egy alkalommal találkozóra kerül sor.

2004. évben részt vettek a Nádudvaron rendezett Ki-mit Tud-on, ahol a népdaléneklési kategóriában
Kiváló eredmény-t értek el.

2004. júniusában nyugdíjas népzenei tapasztalatcserén vettek részt Tiszadobon.

2005. augusztusában részt vettek a Szolnokon második alkalommal megrendezett Nemzetközi Dalfesztiválon.

2005. szeptemberében Sárospatakon, a hegyaljai szüreti fesztiválon és népzenei találkozón volt az egyesület.

Valamennyi rendezvényüket, nyugdíjas találkozókat a községi művelődési ház videoszalagra veszi, és gondoskodik arról, hogy azt több alkalommal is közvetítsék a lakosság felé a helyi kábel tv-n keresztül. Sárrétudvari lakossága figyelemmel kíséri Nyugdíjas Klub és Népdalkör rendezvényeit, színvonalas kulturális programjaikat a visszajelzések alapján szívesen nézik az emberek. Mindezzel az a céljuk hogy az időskori aktivitást követendő példaként állítsák nyugdíjas társaik elé.

Az egyesület célja, hogy ez a jól működő civil közösség minél tovább fennmaradjon, működésével segítse az önkormányzat helyi, idősügyi feladatainak ellátását és művelődési ház közművelődési programjainak megvalósítását.

Természetesen a szervezet működése közösségteremtő és megtartó erővel bír. A heti rendszeres klubfoglalkozások, és kulturális rendezvények alkalmával tovább mélyülnek a meglévő személyes kapcsolatok a tagok között. Ez hozzájárul ahhoz, hogy az idős ember minél tovább maradjon aktív és hasznos tagja szűkebb környezetének és társadalmunknak. Tudatosul bennük, hogy feladatuk, munkájuk van ami szintén az aktív időskor megtartását segíti.

Sárrétudvari, 2007. április 16.


Az egyesület vezetősége és elérhetősége.

Egyesület vezetője: Kun Béláné

Titkár: Boross Istvánné

Gazdasági vezető : Cseresznyés Ottóné

 

Levelezési cím:

Sárrétudvari  Nyugdíjasklub és Népdalkör Egyesület

4171 Sárrétudvari, Bercsényi út 26.

Tel.: 06 (20) 593 - 1233

 

Az egyesületet bemutatta:
Kiss Judit művelődési ház vezető

Képek az egyesületről