Sárrétudvari.hu akadálymentesített változata


[ V I S S Z A ]

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ
és
Gyermekjóléti Szolgálat

 

Gyermekjóléti Szolgálat

 A gyermekvédelmi rendszer alapját képező Gyermekjóléti Szolgálat 1997-től működik Püspökladányban, a Sárréti Szociális Szolgáltató Központ önálló szakmai egységeként. A Szolgálat a tevékenységét a gyermekvédelmi törvény és a vonatkozó rendeletek alapján végzi. A Gyermekjóléti Szolgálat együttmű­ködve az egészségügyi és nevelési-­oktatási intézményekkel ill. szolgá­latokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el. A feladatellátás 2005. szeptember l-től Sárrétudvari és Szerep közigazgatási területére is kiterjed.

Valamennyi szolgáltatás térítésmentes!

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka mód-szereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermekek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszün­tetését ill. a családjából kiemelt gyermekek visszahelyezését.

Szolgáltatásaink:

- gyermekek, családok problémáira vonatkozó lakossági és szakmai jelzések fogadása
- tájékoztatás egészségügyi, szociális, munkaügyi, társadalombiztosítási ellá­tásokról
- életvezetési tanácsadás
- gyermeknevelési tanácsadás
- pszichológiai tanácsadás (Püspökladány)
- jogi tanácsadás (Püspökladány)
- helyettes szülői ellátás működtetése (Püspökladány)
- konfliktuskezelés
- komplex családgondozás
- krízishelyzetek kezelése (krízisintervenció )
- gyermeki jogok védelme
- gyermekek érdekeinek kép-viselete
- kapcsolati zavarok kezelése (párkapcsolati, szülő-gyermek)
- krízishelyzetű várandós anyák támogatása
- különélő vérszerinti szülők és gyermekeik, átmeneti nevelésben lévő gyermekek és vérszerinti szüleik közötti kapcsolattartás támogatása
- nyári játszóházi programok
- gondozott gyermekek részére szabadidős foglalkozások szervezése - önsegítő csoportok müködtetése
- humánszolgáltatások közvetítése
- albérlet közvetítés
- adománygyűjtés és közvetítés

 


Szabó Ferencné Varga Andrea
Csa1ádgondozó

(Sárrétudvari)

 

Elérhetőségek:

Levelezési cím:
Sárréti Szociális Szolgáltató Központ
Gyermekjóléti Szolgálata

Sárrétudvari,
Széchenyi u 1.
4171
Tel.: 06 (54) 578-006
        06 (54) 578-007

Fax: 06 (54) 474-012

E-mail: gyermekjoleti.s.udvari@gmail.com

Ügyfélogadási idő:

Hétfő: 8.00 - 12.00 óráig
Kedd, szerda: 8.00 - 12.00
                      13.00 - 16.00 óra
Csütörtök: a félfogadás szünetel
Péntek: 8.00 - 12.00 óráig

vissza a lap elejére