Sárrétudvari.hu akadálymentesített változata


[ V I S S Z A ]

emlek1

Zagyva László Vegyes Kar


A Zagyva László Vegyes Kar Sárrétudvari, több mint 133 évvel ezelőtt, l874-ben alakult meg. A kórus alapítója Kántor Elek, aki a helyi református egyház kántortanítója volt. Kezdetben csak nős férfiakból állt az énekkar, és egyházi műveket adtak elő, temetéseken, istentiszteleteken. A kórus folyamatosan működik, a tagság először csak nőt1en férfiakkal bővül, majd az 1946-os évtől kiegészül női karral, és közös énekszámok éneklésével vegyeskarrá bővül, egyre több világi mű, népdal, népdalfeldolgozás is műsorukra kerül az egyházi művek mellett. Ebben kiemelkedő szerepe volt Zagyva László karnagy úrnak, aki 1932-ben Vida György kántor tanítótól vette át a kórus vezetését, és 22 éven át irányította a kórus munkáját.
Vezetése alatt a kórus országos versenyeken számtalan díjat, elismerést kapott. A kórus 1992-től egyesületként működött Sárrétudvari Parasztkórus Egyesület néven, 2006-ban tisztelgésképpen régi karnagya emléke előtt, felvette a Zagyva László Vegyes Kar nevet. Hagyatékát, amelyet a jelenlegi kórusra hagyott a karnagy Úrról elnevezett emlékszobában, próbateremben őrizzük. Ugyancsak itt vannak elhelyezve azok az érmek, kupák, zászlók, oklevelek, amik a 133 év alatt a kórus tulajdonába kerültek. A kórus a közelmúltra visszatekintve is igen sok szép eredményt tudhat magáénak, mind népdal, mind vegyeskari kategóriában "Arany" minősítéssel rendelkezik a kórus. 1999-ben Debrecenben vehette át a kórus a "Kölcsey" díjat.
Az ÖnkormányzattóI a "Sárrétudvariért érdemérem" kitüntetést két alkalommal is megkapta. A kórus alapító tagja a Seprődi János Kórusszövetségnek, tagja a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségének. A kórus Európa számos országában lépett már fel, Hollandia, Franciaország, Olaszország, Szlovákia, Kárpátalja, Erdély és a Vajdaság. Az Erdélyi Szentmihály és Sárrétudvari Önkormányzata között testvérvárosi kapcsolat jött létre a két kórus találkozása kapcsán, kölcsönösen részt veszünk egymás rendezvényein, mind kórus, mind községi szinten.
Már tizedik alkalommal jelentette meg a kórus az "Udvari Kalendáriumot", amit a község lakói nagy szeretettel fogadnak, ebben a falu múltjáról és a jelenkor eseményeiről, a kórus életéről, testvérkórusaink életéről is tájékoztatjuk az olvasóinkat. Amatőr írók, poéták, orvosok, civilszervezetek vezetői, történész barátunk, és hivatásos újságírók is segítenek cikkeikkel színesíteni a kiadványunkat. A kalendárium kiadását ebben az évben is tervezi, és az anyaggyűjtési munkáit végzi a kórus szerkesztőbizottsága.
Már hagyomány, hogy a kórus minden évben megrendezi a nemzetközi kórustalálkozót, ahol az anyaországi kórusokon kívül határon túli kórusok is részt vesznek. Évek óta erre az alkalomra hívjuk, és látjuk vendégül az Erdélyi városok kórusait, a Szentmihályi, a Gyergyószentmiklósi, a Zágoni kórust, a Kárpátaljai Técsői kórust, a Vajdasági Csókai Férfikart, a Szlovákiai Nagykaposi kórust. Igen szoros baráti kapcsolat köt össze a Hajduszováti Kodály Zoltán Vegyeskarral, a Püspökladányi ÁFÉSZ Kórussal és az id.Csenki Imre Vegyeskarral, a Mórahalmi Parasztkrussal. Kölcsönösen részt veszünk az egymás által rendezett fellépéseken, találkozókon. Természetesen a kórus igyekszik eleget tenni a helyben megrendezésre kerülő községi szintű rendezvényekre történő meghívásoknak. Részt veszünk a március 15-i rendezvényen, a Gazdakör által rendezett hagyományörző aratónapon, a falunapi rendezvényen, és amikor a község vezetői, civilszervezetei felkérik á kórust különböző műsorokon történő szereplésre, együtt ünneplésre.

 

A kórus karnagya, szakmai irányitója: Pintér Éva karnagy

A kórus elnöke: Szabó Lajosné

A kórus székhelye: 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 80 sz.

Levelezési címe: 4171 Sárrétudvari, Vasút u. 60 sz.

Telefonszáma: 06-(70) - 453-5893, 06- (54) - 474 - 655

 

 

E-mail: zalakar@gmail.com

Sárrétudvari 2007 április 16.

 

 

A kórust bemutatta:
Szabó Lajosné
kóruselnök

Képek az emlékszobáról és a kórus elért sikereiről